sprites sprites
bottle

Dzielnice
mają
znaczenie

Wybierz nowy symbol dzielnicy, uzasadnij swój wybór
i zgarnij wyjątkową nagrodę: Niezpomnik wydrukowany
w technologii 3D!

Zaczynamy!